top of page
Anker 1
Taryfy za
małe dzieci

Youngster *)

Dla wszystkich poniżej 26 roku życia.

Tylko 9,50 €.

Codziennie - o każdej porze.

Ważny przez 10 godzin.

Brak minimalnego zużycia!

Również każdego dnia
kiedykolwiek!

Dla wszystkich poniżej 36. roku życia.

Tylko 9,50 €.

wtorek 12-12

Ważny przez 10 godzin.

Brak minimalnego zużycia!

Podane tutaj taryfy obowiązują przez 10 godzin. Od godziny 11 rozpoczęto tylko 2,20/godzinę dopłaty. W przypadku tych wpisów należy okazać dowód osobisty lub prawo jazdy. Wydarzenia mogą zostać przełożone lub odwołane w dni świąteczne lub dni przedświąteczne.

*) = We Frankfurcie we wszystkie dni, w Essen nie w niedziele i na specjalnie oznaczone wydarzenia.

**) = tylko we Frankfurcie

bottom of page