Ranny ptaszek

łapie robaka

Tylko 10 € w ciągu pierwszych 10 minut.

W Essen:

Od 10 rano do 10 po 10 rano

Od poniedziałku do piątku, nie w święta państwowe.